T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meslek Hastalıkları Ek Hizmet Binası

İdari Birimler


Fatura Birimi
Gelir Tahakkuk Birimi
Gider Tahakkuk Birimi
Satın Alma Birimi
Ayniyat Birimi
Biyomedikal Birimi
Vezne Birimi
Bilgi İşlem Birimi
Sicil Özlük Birimi
Eğitim Birimi
Güvenlik Hizmetleri
Maaş Birimi
Döner Sermaye Birimi
Teknik Servis Birimi
Evrak Kayıt Birimi
Arşiv Birimi
İstatistik Birimi