T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meslek Hastalıkları Ek Hizmet Binası

18/10/2018

SSS


Poliklinik Çalışma Saatleri 

08:30 – 12:00 / 13:30 -16:30

Sağlık Kuruluna Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Hastanemizde Mesleki Açıdan Muayene Edilebilmek İçin Gerekenler;

1. Bağlı Bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezinden Sevk Kâğıdı veya Çalıştığınız İşyerinden Sevk Kâğıdı Almanız Gerekiyor (İş Yerinin Vereceği Sevkte Ücret Kurumumuz Tarafından Karşılanacaktır) İbaresi Bulunması Gerekiyor.

2. Aldığınız Sevk Kâğıdıyla Beraber Hastanemizde İlk Olarak Evrak Kayıt Birimine Başvurmanız Gerekmektedir.

3. Üçüncü Adım Olarak “Mesleki Hasta Kayıt” Biriminde Kayıt Yaptırarak Meslek Polikliniğinde Muayenelerinize Başlayabilirsiniz.

4. Son Olarak Muayeneleriniz Ve Yapılan Tahlil Ve Tetkikler Sonucunda Doktorunuzun Gerek Görmesi Halinde Sağlık Kuruluna Sevk Ediliyorsunuz Ve Hastanemizden Sağlık Kurulu Raporu Alıyorsunuz.

Sağlık Kurulu Rapor Türleri

İşe Giriş Raporları
Silah Ruhsatı (Bulundurma)
Silah Ruhsatı (Taşıma)
İşitme Cihazı
Özel Güvenlik Raporu
Silahlı Özel Güvenlik Raporu
Öğrenci Üniversite Kayıt Raporları
Ehliyet Almak İçin Sağlık Raporu
Av Tüfeği Sağlık Raporu
Yivli Av Tüfeği Sağlık Raporu
Yivsiz Av Tüfeği Sağlık Raporu
Poliklinikten Gönderilen 20 Günü Aşan İstirahat Raporu
Huzur Evine Kayıt Yaptırmak İçin Sağlık Raporu

Ziyaretçi Bilgilendirme Rehberi ve Saatleri

Hastanemizde hasta ziyaret saatleri HER GÜN 10:00 – 20:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
HASTA ZİYARETÇİ  KURALLARI
Hastalarımız ziyaretçilerini, hastane tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.
0-10 yaş arası çocuklar (çocukların sağlığının korunması amacı ile) ziyarete kabul edilmemelidir.

Ziyaretçinin, herhangi bir şekilde, kokulu ve açık yiyecek ve içecek getirmesini istememeli ve getirilenleri kabul etmemelidir.

Aynı anda mümkün olduğu kadar az ziyaretçi kabul etmelidir.

Ziyaretçilerin gereğinden fazla kalmamaları konusunda uyarmalıdır.

Ziyaretçilerin kendi hastasına veya başka hastalara ait eşyaları kullanmamasına ve hasta yataklarına oturmasının engellenmesine yardımcı olmalıdır.

HASTA REFAKATÇİ KURALLARI 

Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.

Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur.

Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler.

Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.

Refakatçiler istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.

Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.

Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.

Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde kapatılması gerekir.

Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.

Refakatçiler zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmayacaklardır.

Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.

Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.

Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenmelidir.

Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.

Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.

Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.